Hồ sơ tham gia

Khi đến Công ty phỏng vấn vui lòng mang hồ sơ gồm:

  • Chứng minh thư nhân dân
  • Giấy phép lái xe (Bản gốc để đối chiếu)
  • Bảo hiểm xe máy (Bản gốc để đối chiếu)
  • Đăng ký xe máy (Bản photo, có bản gốc để đối chiếu)
  • Giấy xác nhận nhân sự hoặc giấy xác nhận của trường nếu là sinh viên (bản gốc có xác nhận của công an địa phương hoặc của trường nơi sinh viên theo học, khi đi làm có thể bổ sung sau).
  • Thẻ sinh viên nếu đang là sinh viên (bản gốc để đối chiếu)

Nếu chưa đăng ký tuyển dụng với sShip, hãy vào link sau để đăng ký: Đăng ký


Hướng dẫn sử dụng phần mềm đối tác xe máy S1, S2

1. Link tải ứng dụng sShip - Người vận chuyển

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

  • Hướng dẫn nhận đơn và giao hàng trên ứng dụng: Xem
  • Hướng dẫn chốt đơn và chuyển tiền về công ty: Xem
  • Cơ chế thu nhập: Xem
  • Câu hỏi thường gặp: Xem