Cơ chế tính thu nhập cho Người vận chuyển xe máy sShip

Với mong muốn cải thiện thu nhập cho Người vận chuyển (NVC), sShip thông báo tới toàn thể Người vận chuyển sShip về việc thay đổi cơ chế tính thu nhập mới như sau:

Tổng thu nhập của Người vận chuyển
=
(1)
Tổng phí vận chuyển NVC được hưởng
+
(2)
Phí thu COD NVC sShip hưởng
+
(3)
Thưởng đảm bảo chất lượng theo phần trăm
+
(4)
Thưởng khuyến khích tuần
+
(5)
Thưởng khuyến khích ngày.
 

1. Tổng phí vận chuyển NVC sShip được hưởng:

Tổng phí vận chuyển NVC sShip được hưởng
=
Tổng phí vận chuyển
x
Tỷ lệ % NVC sShip được hưởng
 

Bảng tỷ lệ % NVC được hưởng như sau:

STT Số đơn hoàn thành bình quân ngày trong tuần Tỷ lệ % NVC sShip được hưởng
1 Từ 0 đến 4 đơn 65%
2 Từ 5 đến 7 đơn 70%
3 Từ 8 đến 13 đơn 75%
4 Từ 14 đơn trở lên 80%
Số đơn hàng hoàn thành bình quân ngày trong tuần
=
Số đơn hàng hoàn thành tính thu nhập
/
Số ngày làm việc tính thu nhập
 

Trong đó:

 • Số đơn hoàn thành để tính thu nhập là: số đơn hàng hoàn thành lớn nhất trong số đơn hoàn thành quy theo km và số đơn hoàn thành thực tế.
 • Số km quy đổi cho 1 đơn hàng là 7km/ đơn hàng. sShip sẽ quy đổi tổng số km chạy được ra số đơn hàng tương ứng.
 • Số ngày làm việc tính thu nhập là số ngày trong tuần trừ ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ.
 • Ví dụ, 1 ngày bạn chạy 5 đơn hàng có tổng số km là 70km với tổng phí ship là 200.000 đ, nhưng quy đổi ra số đơn hoàn thành theo km bạn sẽ chạy được là 70 / 7 = 10 đơn hàng. Như vậy, bạn sẽ được hưởng tỷ lệ là 75% phí vận chuyển. Vậy tổng phí vận chuyển của bạn trong ngày đó sẽ là: 200.000 * 75% = 150.000đ
 • Vì vậy, bạn đừng ngại chạy những đơn hàng xa, sShip sẽ quy đổi cho bạn để bạn được hưởng thu nhập tốt nhất.

2. Phí thu COD NVC sShip hưởng

Là phần phí NVC được hưởng khi nhận các đơn hàng có COD > 2.000.000 đ.

Công thức tính như sau:

Phí thu COD được hưởng
=
(COD đơn hàng – 2.000.000)
*
0,5%
 

Ví dụ: Bạn nhận đơn hàng có COD là 5.000.000 đ, thì ngoài phí vận chuyển được hưởng, bạn sẽ được hưởng thêm phí thu hộ COD là: (5.000.000 – 2.000.000) * 0,5% = 15.000 đồng Vì vậy, bạn hãy cố gắng nhận thêm những đơn hàng có COD cao để tăng thêm thu nhập.

3. Thưởng đảm bảo chất lượng

Phần trăm thưởng đảm bảo chất lượng tùy theo khu vực:

 • Khu vực Hà Nội là 5%
 • Khu vực Hồ Chí Minh là 10%

Công thức tính:

Thưởng đảm bảo chất lượng theo phần trăm = Thưởng đảm bảo chất lượng - Trừ lỗi đơn

Trong đó:

 • Thưởng đảm bảo chất lượng = Tổng phí vận chuyển x Phần trăm thưởng đảm bảo chất lượng theo khu vực

 • Trừ lỗi đơn = Thưởng đảm bảo chất lượng x Tổng số lỗi không đảm bảo dịch vụ tính thu nhập / Số đơn hàng hoàn thành tính thu nhập

 • Tổng số lỗi không đảm bảo dịch vụ tính thu nhập = Tổng số lỗi không đảm bảo dịch vụ x Hệ số quy đổi

Số lỗi không đảm bảo dịch vụ và hệ số quy đổi được Hệ thống sShip tự động chấm để đảm bảo minh bạch, chính xác. Chi tiết xem tại đây.

Ví dụ: Trong tuần, bạn hoàn thành được 100 đơn hàng, với tổng phí ship là 3.000.000 đ. Tuy nhiên, bạn mắc 20 lỗi không đảm bảo dịch vụ.

 • Phần thưởng đảm bảo chất lượng bạn được nhận sẽ là: 3.000.000 * 5% = 150.000 đ
 • Phần trừ lỗi đơn là: 150.000 đ * (20/100) = 30.000 đ
 • Số tiền Thưởng bạn nhận được là: 150.000 – 30.000 = 120.000 đ

4.Thưởng khuyến khích tuần

Khu vực Hà Nội Khu vực Hồ Chí Minh
Tổng số đơn chạy được trong tuần Mức thưởng Tổng số đơn chạy được trong tuần Mức thưởng
Từ 80 đơn đến 119 đơn hàng 100.000 đ Từ 30 đơn đến 59 đơn hàng 100.000 đ
Từ 120 đơn hàng trở lên 200.000 đ Từ 60 đơn hàng trở lên 200.000 đ

Bạn nên theo dõi số đơn mình chạy được hàng ngày, nếu gần với mức được thưởng, hãy cố gắng chạy thêm để sShip có thể trao những phần thưởng đến tay bạn. Trong bảng thu nhập tuần có thống kê số lượng đơn còn thiếu để được thưởng theo Tuần. bạn nên theo dõi để cố gắng đạt thưởng theo Tuần.

5. Thưởng khuyến khích ngày

Là các chương trình thưởng nóng theo từng ngày. sShip sẽ có thông báo cụ thể đến các bạn

Lưu ý: Tiền thưởng được chốt theo tháng. Có thể cộng vào lương hoặc thưởng nóng tiền mặt tùy chương trình áp dụng.

6. Thời gian tính và gửi bảng lương

Bảng lương sẽ được tính hàng tuần và gửi vào email của từng người vận chuyển sShip vào thứ 5 hàng tuần để người vận chuyển kiểm tra, theo dõi được thu nhập của mình. Tiền lương vẫn được trả cố định theo tháng vào ngày mồng 5 và ngày 20 hàng tháng. Để nhận được bảng lương, tất cả người vận chuyển sShip (chưa gửi email cá nhân) vui lòng gửi địa chỉ mail về zalo Nhân sự sShip theo số điện thoại: 0125.212.9271.

Mọi thắc mắc về cơ chế mới, vui lòng liên hệ Hotline: 0463.299.299 hoặc email: [email protected]. Chúc người vận chuyển sShip có nhiều sức khỏe, an toàn trên mọi cung đường và luôn đồng hành cùng sShip!